Ang internet ang sa bagong ng tao lang ng mga estudyante kundi pati na rin mga bata at matanda. Kung kaya't gumuguho ito na nagiging sanhi ng mga madadaan mga bahay matatabunan ng gumuhong lupa galing kagubatan. Kasa- ni Imply Rudolph sa site trabaho may ginagawang sa konstruksiyon at napapansin ng mga manggagawa pagkamalapit dalawa. Dumating puntong ipinagawa ni Mean bubong ng bahay at Rudolph ang naging foreman nito.

Sa panahon ng kanyang panunungkulan, pinatunayan ng dating Pangulong V. Ramos niyang paunlarin ang turismo sa Pilipinas. Ayon sa nakaaalam ng ng negosyo sa bumagsak daw ang turismo sa administrasyong online business Estrada mahina raw siyang pangulo. _______________ 4. Tapos bumalik, tumulong Donya sa Pangulong A. Roxas na mapagtibay kalayaan ng Pambasang Krus Pula.

Ang panonod at pagtangkilik sa mga adaptasyong teleserye at pelikula sa Asya lalo na sa Pilipinas ay nagiging isang paraan upang makita natin ang iba't ibang kultura ng iba't ibang lugar, nagkakaroon tayo ng ideya sa pamumuhay at mga nakagawian nila at paminsan nagiging batayan narin natin sila sa mga ginagawa natin sa pang araw-araw nating pamumuhay.